Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp

Spara favorit

Kursen syftar till att utveckla fördjupade kunskaper och didaktiska verktyg i samhällskunskap med avseende på globaliseringsprocesser och internationella relationer. Vidare handlar kursen om hur skolans arbete organiseras och hur former för kunskapsprövning kan se ut. Slutligen syftar kursen till att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till fenomen och processer i samhället

Behörighet

Avklarade studier omfattande minst 15 hp från Samhällskunskap 1-30 hp eller motsvarande.
(OB 6)

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.