Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp

Kursen syftar till att utveckla fördjupade kunskaper och didaktiska verktyg i samhällskunskap med avseende på globaliseringsprocesser och internationella relationer. Vidare handlar kursen om hur skolans arbete organiseras och hur former för kunskapsprövning kan se ut. Slutligen handlar kursen om socialiseringsprocessen i skolan.
  • Start: Vårterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 4 - 23
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Anmälningskod: MIU-T2680

Sista anmälan: 15 oktober 2019

Behörighet

Avklarade studier omfattande minst 15 hp från Samhällskunskap 1-30 hp eller motsvarande.
(OB 6)

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00