Samhällskunskap GR (C), Samhällskunskap 61-90, 30 hp

Spara favorit

Kursens syfte är att du tillägnar dig fördjupade kunskaper inom två centrala delar av samhällskunskapens studiefält, nämligen demokrati och medborgarskap samt socialisation. Du ska dessutom söka, värdera och presentera kunskap på vetenskaplig nivå. Du kommer även att tillägna dig didaktiska verktyg inom dessa områden.

Sammankomster

Inga obligatoriska träffar.

Behörighet

Avklarade studier omfattande 30hp från Samhällskunskap GR(A) och minst 22,5hp från Samhällskunskap GR(B) eller motsvarande.
(OB 6)

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.