Samhällskunskap GR (C), Samhällskunskap 61-90, 30 hp

Spara favorit

Kursens syfte är att du tillägnar dig fördjupade kunskaper inom två centrala delar av samhällskunskapens studiefält, nämligen demokrati och medborgarskap samt socialisation. Du ska dessutom söka, värdera och presentera kunskap på vetenskaplig nivå. Du kommer även att tillägna dig didaktiska verktyg inom dessa områden.

Sammankomster

Inga obligatoriska träffar.

Behörighet

Avklarade studier omfattande 30hp från Samhällskunskap GR(A) och minst 22,5hp från Samhällskunskap GR(B) eller motsvarande.
(OB 6)

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...