Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp

Kursen introducerar dig i ämnet sociologi, med särskild inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. Kursen ger dig kunskaper om hur samspelet mellan människor i grupper och organisationer står i relation till sociala strukturer i samhället. Du får såväl en teoretisk grund som analytiska och metodologiska färdigheter som du kommer att ha nytta av såväl inom fortsatta studier som i arbetslivet.

Vårterminen 2021

roomCampus, Östersund
  • Start: Vårterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 3 - 22
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Anmälningskod: MIU-M4200

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Anmälan öppnar den 16 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Sammankomster

Kursen ingår i Programmet för personal- och arbetslivsfrågor men kan också läsas fristående. Campuskursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma. Salstentamen sker vid campus.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.