Sociologi GR (A), Den svenska välfärdsstaten, 7,5 hp

Spara favorit

Denna kurs ger en introduktion till sociologiska perspektiv på europeiska välfärdsstater i allmänhet och den svenska välfärdsstaten i synnerhet. Kursen börjar med en översikt av sociologi som akademiskt ämne och går sedan vidare med teoretiska perspektiv på välfärdsstater och socialpolitik, med specifikt fokus på den svenska välfärdsstatens utveckling, där även jämställdhet är ett centralt tema.

Sammankomster

Campuskursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma. Salstentamen sker vid campus.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6.
(OB 6)

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.