Sociologi GR (A), Intersektionella perspektiv på migration och risk, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om teoretiska perspektiv på migration och risk och hur dessa fenomen förhåller sig till varandra. Kursen fokuserar också hur olika risker skapas i relation till sociala kategoriseringar så som etnicitet, klass och kön, samt även medborgarskap, ålder och sexualitet, och vilka konsekvenser detta får i relation till framförallt flyktingmigranters livsvillkor.

Sammankomster

Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling. Frivilliga träffar på Campus Östersund kommer att erbjudas.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Meddelas senare/Ej definierad