Sociologi GR (A), Ledarskap och organisationsteori, 7,5 hp

Spara favorit

Breddkurs. Kursen vänder sig till dig som är intresserad ledning respektive organisering. Den ger grundläggande kunskaper om ämnesområdenas teorier, och hur dessa kan tillämpas i praktiken.

Sammankomster

Inga fysiska sammankomster förekommer, all form av aktivitet sköts via en elektronisk lärplattform. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Meddelas senare/Ej definierad