Sociologi GR (A), Organisering av friska arbetsplatser, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av arbetsmiljöfrågor. Med begreppet frisk arbetsplats avses en organisation med en arbetsmiljö som främjar hälsa för individer och är effektiv för verksamheten. I kursen introduceras grundläggande teorier och aktuell forskning om organisationer och psykosocial arbetsmiljö. Kursen ger en teoretisk förståelse för hur strukturer och processer i organisationer är relaterade till arbetsmiljö. I det egna arbetet ingår att göra en arbetsplatsanalys.

Sammankomster

Inga fysiska sammankomster förekommer. Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...