Sociologi GR (A), Organisering av friska arbetsplatser, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av arbetsmiljöfrågor. Med begreppet frisk arbetsplats avses en organisation med en arbetsmiljö som främjar hälsa för individer och är effektiv för verksamheten. I kursen introduceras grundläggande teorier och aktuell forskning om organisationer och psykosocial arbetsmiljö. Kursen ger en teoretisk förståelse för hur strukturer och processer i organisationer är relaterade till arbetsmiljö. I det egna arbetet ingår att göra en arbetsplatsanalys.

Sammankomster

Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling. Frivilliga träffar på Campus Sundsvall kommer att erbjudas.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.