Sociologi GR (A), Organisering av friska arbetsplatser, 7,5 hp

Breddkurs. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av arbetsmiljöfrågor. Med begreppet frisk arbetsplats avses en organisation med en arbetsmiljö som främjar hälsa för individer och är effektiv för verksamheten. I kursen introduceras grundläggande teorier och aktuell forskning om organisationer och psykosocial arbetsmiljö. Kursen ger en teoretisk förståelse för hur strukturer och processer i organisationer är relaterade till arbetsmiljö. I det egna arbetet ingår att göra en arbetsplatsanalys.
  • Start: Vårterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 3 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Anmälningskod: MIU-M7240

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Vårterminen 2022

roomDistans
  • Start: Vårterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 3 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Anmälningskod: MIU-M7260

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Anmälan öppnar den 15 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Sammankomster

Inga fysiska sammankomster förekommer. Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.