Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp

Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp

Vad är en risk och en kris? Vem bär ansvaret, du eller någon annan? Varför uppmärksammas vissa risker mer än andra? Denna kurs introducerar sociologi och vänder sig till dig som vill veta mer om människor, samhället, risker, kriser och katastrofer. Du får en teoretisk grund samt analytiska och metodologiska färdigheter som du kan ha stor nytta av inom såväl fortsatta studier som arbetslivet.

Höstterminen 2020

roomCampus, Östersund
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 36 - 2
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Anmälningskod: MIU-M4241

Sista anmälan: 15 april 2020

Sammankomster

Campuskursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma. Salstentamen sker vid campus.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00