Sociologi GR (A), Social nätverksanalys II, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av hur sociala relationer bildar nätverk och kluster och hur vi kan studera dessa i praktiken. Kursen omfattar både teori och praktiska metoder för att analysera och förstå sociala nätverk. Särskilt fokus läggs på studiet av nätverk för olika samhällsfrågor samt av interaktion på sociala medier. I kursen får du även genomföra en egen studie av ett socialt nätverk.

Sammankomster

Alla kursaktiviteter sköts via en elektronisk plattform. Eventuella fysiska sammankomster är frivilliga. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs samt möjlighet att ladda ner och installera SNA-specifik mjukvara.

Behörighet

Grundläggande behörighet För antagning till kursen krävs dock att studenten har läst kursen ”Social nätverksanalys I” eller har motsvarande kunskaper.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...