Sociologi GR (A), Social nätverksanalys II, 7,5 hp

Sociologi GR (A), Social nätverksanalys II, 7,5 hp

Breddkurs. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av hur sociala relationer bildar nätverk och kluster och hur vi kan studera dessa i praktiken. Kursen omfattar både teori och praktiska metoder för att analysera och förstå sociala nätverk. Särskilt fokus läggs på studiet av nätverk för olika samhällsfrågor samt av interaktion på sociala medier. I kursen får du även genomföra en egen studie av ett socialt nätverk.

Vårterminen 2022

info Distans
  • Start: Vårterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 3 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Anmälningskod: MIU-M7250

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Sammankomster

Alla kursaktiviteter sköts via en elektronisk plattform. Eventuella fysiska sammankomster är frivilliga. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs samt möjlighet att ladda ner och installera SNA-specifik mjukvara.

Behörighet

För antagning till kursen krävs att studenten har läst kursen Sociologi GR (A), Social nätverksanalys I, 7,5 hp alternativt Sociologi GR (A), Introduktion till social nätverksanalys 7,5 hp eller har motsvarande kunskaper.

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller