Sociologi GR (A), Sociologi och Genus, 30 hp

Spara favorit

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av hur människors sociala livsvillkor samvarierar med till exempel kön och ålder. Kursen introducerar grundläggande sociologiska kunskaper om hur genus interagerar med andra sociala maktrelationer så som sexualitet, etnicitet och klass samt vilka konsekvenser detta får i relation till människors sociala liv.

Sammankomster

Inga fysiska sammankomster förekommer, all form av aktivitet sköts via en elektronisk plattform. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.