Sociologi GR (A), Sociologi och Genus, 30 hp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av hur människors sociala livsvillkor samvarierar med till exempel kön och ålder. Kursen introducerar grundläggande sociologiska kunskaper om hur genus interagerar med andra sociala maktrelationer så som sexualitet, etnicitet och klass samt vilka konsekvenser detta får i relation till människors sociala liv.

Höstterminen 2020

infoDistans
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 36 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-M7211

Sista anmälan: 15 april 2020

Se kursplanen

Sammankomster

Inga fysiska sammankomster förekommer, all form av aktivitet sköts via en elektronisk plattform. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.