Sociologi GR (A), Sociologiska perspektiv på kris och frivillighet, 7,5 hp

Breddkurs. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av olika sociologiska perspektiv på frivilligengagemang i samband med kriser och katastrofer. I kursen placeras krisfrivilligheten i en samhällelig kontext genom att diskuteras, och problematiseras, i relation till det svenska krishanteringssystemet samt aktuella trender och skiftningar inom det svenska civilsamhället. Särskild vikt läggs vid krisfrivillighetens roll och förutsättningar i en samhällelig och organisatorisk kontext.

Höstterminen 2023

room Distans
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 45 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M7471

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Inga fysiska sammankomster förekommer, all form av aktivitet sköts via en elektronisk plattform. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-28