Kursplan

Spara favorit


Kursplan för:

Sociologi GR (A), Våldets roll i samhället, 7,5 hp

Sociology Ba (A), Violence in Society, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SO083G
Ämne huvudområde: Sociologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Våldets roll i samhället
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Senast ändrad: 2017-09-20
Giltig fr.o.m: 2017-09-14

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.