Sociologi GR (A), Våldets roll i samhället, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen behandlar teorier om våld och våldsanvändning i samhället och tar upp samhälleliga och sociala villkor för konflikter, våld och terrorism.

Utöver teorigenomgång innehåller kursen också ett praktiskt moment, där kursdeltagarna analyserar ett valt våldsrelaterat samhällsproblem med hjälp av kurslitteraturen.

Sammankomster

IT-distanskursen har inga fysiska träffar. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Meddelas senare/Ej definierad