Sociologi GR (B), Ledning och organisering under risk och kris, 30 hp

Spara favorit

Kursens ger dig fördjupade kunskaper i sociologisk teori, metod och forskning med inriktning mot ledning och organisering under risk och kris. Syftet är att ge god förmåga att använda sociologiska analyser för förståelse och hantering av risker, kriser och relaterade sociala företeelser. Speciell fokus riktas mot organisering, ledarskap, samverkan samt risk- och kriskommunikation.

Sammankomster

Campuskursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma. Salstentamen sker vid campus.

Behörighet

Sociologi/Socialpsykologi GR (A) minst 22,5 hp inklusive Metod 7,5 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...