Sociologi GR (B), Ledning och organisering under risk och kris, 30 hp

Spara favorit

Kursens ger dig fördjupade kunskaper i sociologisk teori, metod och forskning med inriktning mot ledning och organisering under risk och kris. Syftet är att ge god förmåga att använda sociologiska analyser för förståelse och hantering av risker, kriser och relaterade sociala företeelser. Speciell fokus riktas mot organisering, ledarskap, samverkan samt risk- och kriskommunikation.

Sammankomster

Campuskursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma. Salstentamen sker vid campus.

Behörighet

Sociologi/Socialpsykologi GR (A) minst 22,5 hp inklusive Metod 7,5 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.