Sociologi GR (C), Inriktning samhälle, makt och kritik, 30 hp

Kursen stärker din analytiska förmåga och fördjupar dina kunskaper om moderna sociologiska teorier genom att behandla olika former av kritisk och intersektionell teori. Kursen ger också fördjupade kunskaper och färdigheter i olika sociologiska forskningstraditioner och metoder, såväl kvalitativa som kvantitativa. I kursen ingår ett självständigt arbete om 15 hp.

Vårterminen 2024

room Campus, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 3 - 22
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M2450

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Vårterminen 2024

room Distans
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 3 - 22
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M2300

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Campuskursen har ett flertal sammankomster där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro förekommer.

Distanskursen har inga fysiska sammankomster, men obligatoriska digitala seminarier förekommer. Tillgång till dator med internetuppkoppling-, mikrofon, webbkamera och högtalare krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Behörighet

Sociologi GR (A) 30 hp inklusive metod 7,5hp, Sociologi GR (B) 30 hp inklusive metod 7,5 hp alternativt Sociologi GR (B) 22,5hp och metod 7,5 hp på B-nivå i psykologi

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-28