Med statistik skapar du ordning ur kaos genom att samla in fakta och uppgifter för analys och tolkning. Resultatet ligger sedan till grund för stora och små beslut inom både privat och offentlig sektor. Eftersom dagens informationsmängd är så stor behövs också tekniska hjälpmedel i form av olika programvaror för att lyckas. Och, inte minst, den rätta kunskapen för att kunna ta sig an uppgiften.

Med informationsteknologi (IT) kan stora volymer av fakta snabbt göras tillgängliga för såväl beslutsfattare som andra intresserade. För att kunna analysera och tolka det insamlade materialet korrekt krävs att du har en förmåga att bedöma kvaliteten på uppgifterna och hur relevanta de är för de problem som studeras.

I takt med att tillgängligheten till statistiska data har ökat har också allt mer avancerad programvara för analys, beräkning och presentation dykt upp på marknaden. Det ställer i sin tur krav på att du som användare har den kompetens som behövs för att på rätt sätt använda dig av dessa hjälpmedel. Det finns annars risk för att resultatet blir en ohanterligt stor mängd information och i slutändan förhastade och felaktiga slutsatser. I sådana fall kan de statistiska hjälpmedlen vara till större skada än nytta.

Många av de studenter som i dag utbildas vid universitetet och högskolor blir senare i sitt yrkesliv ofta också delaktiga i produktion av statistiska data. Praktiskt taget alla myndigheter och företag har en viktig roll som uppgiftslämnare till olika statistikproducenter inom statlig, kommunal och privat sektor. Inom de flesta myndigheter och företag sker dessutom en omfattande intern produktion och analys av statistiska data, vilket förstås ställer krav på en statistisk kompetens.

Som statistiker kan du därför välja att arbeta inom en rad olika verksamheter, med allt från ekonomiska prognoser och opinionsundersökningar till kvalitetskontroller. För dig som går vidare till forskning inom annat ämne än statistik kommer statistisk metod alltid att utgöra ett viktigt arbetsmoment.

Mittuniversitetet ger en modern utbildning i statistik, inriktad på användning av relevanta metoder och effektiva tekniker inom ämnesområdet. Kurserna i statistik ges vid Mittuniversitetets campus i Sundsvall och Östersund samt som distansutbildning.

Sidan uppdaterades 2019-10-31