Statistik GR (A), Grundkurs, 15 hp

Kursen behandlar statistikens roll som vetenskapen för insamling, värdering, presentation och analys av data som är numeriska eller i form av kategorier. Introduktion till stickprovsmetodik, att dra slutsatser från stickprovsdata. Kursen ingår i kandidat-, magister- eller civilekonomexamen.

Vårterminen 2024

room Distans
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 3 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-L7130

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Undervisning via utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat forum samt obligatoriska inlämningsuppgifter. Tillgång till dator med internetuppkoppling är ett krav. Inga fysiska träffar förutom i de fall salstentamen förekommer. Examination sker via tidsbestämd skriftlig individuell tentamen.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller 3c eller Matematik C
(Äldre gymnasiebetyg)

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25