Kursplan

Spara favorit


Kursplan för:

Statsvetenskap GR (A), Digital politik - från e-tjänster till sociala medier, 7,5 hp

Political Science Ba (A), Digital Politics - From E-services to Social Media, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SK052G
Ämne huvudområde: Statsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Digital politik - från e-tjänster till sociala medier
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Senast ändrad: 2017-10-05
Giltig fr.o.m: 2018-05-20

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.