Statsvetenskap GR (A), Digital politik - från e-tjänster till sociala medier, 7,5 hp

Spara favorit

Breddkurs. Få begrepp är så förknippade med vår tid som digitalisering. Den samhällsförändring fenomenet innebär påverkar också politiska processer. Det gäller både hur interaktionen mellan medborgare, partier och beslutsfattare påverkas av exempelvis sociala medier såväl som hur politiska systems förvaltningar influeras och ändras av digitalisering. Denna kurs ger en introduktion till digitaliseringens konsekvenser i former av hur teknologin kan påverka frågor som makt, representation och oberoende och opartiskhet i relation till samhället.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Meddelas senare/Ej definierad