Statsvetenskap GR (A), Klimat och hållbarhet som gränsöverskridande politisk utmaning, 7,5 hp

Breddkurs. Klimatfrågan är idag brännande het och utgör tillsammans med flera andra hållbarhetsfrågor några av de största utmaningar som mänskligheten har stått inför. Ett grundläggande problem i hanteringen av dessa frågor är deras gränsöverskridande natur – där såväl problemens uppkomst som deras lösning överskrider mänskligt konstruerade politiska gränser. I den här kursen ges en introduktion till det politiska ramverk inom vilket globala klimat- och hållbarhetsfrågor hanteras (ex. FN:s klimatramverk och Agenda 2030). Detta innefattar dels en genomgång av det internationella politiska systemets uppbyggnad och funktionssätt, dels en diskussion kring de varierande politiska och socioekonomiska förutsättningar olika länder har för att bidra till lösningen av dessa gränsöverskridande utmaningar.

Vårterminen 2024

room Distans
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 3 - 12
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M7170

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Inga fysiska sammankomster förekommer, all form av aktivitet sköts via en elektronisk plattform. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-28