Statsvetenskap GR (A), Migrationspolitik i Europa och Sverige – en introduktion, 7,5 hp

Breddkurs. Fler människor än på många år är på flykt undan krig och förföljelse i världen. Andra flyttar av andra orsaker; för att bilda familj, arbeta eller studera. Migrationspolitik har kommit att bli en av de stora politiska frågorna i vår samtid och den engagerar människor runt om i hela världen. Migrationspolitik är till sin natur internationell och gränsöverskridande men har också följder för lokalsamhällen. Migrationen runt om i världen påverkar både ursprungsländerna samt de länder som är mottagare. Detta är några av de frågor som behandlas under kursen där särskilt fokus riktas mot migrationspolitik i Europa och Sverige.

Höstterminen 2023

room Distans
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 45 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M7441

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Inga fysiska sammankomster förekommer, all form av aktivitet sköts via en elektronisk plattform. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-21