Statsvetenskap GR (A), Migrationspolitik i Europa och Sverige – en introduktion, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Statsvetenskap GR (A), Migrationspolitik i Europa och Sverige – en introduktion, 7,5 hp

Political Science Ba (A), Migration Policy in Europe and Sweden - an introduction, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SK042G
 • Ämne huvudområde: Statsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Migrationspolitik i Europa och Sverige – en introduktion
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2016-03-04
 • Fastställd: 2016-03-21
 • Senast ändrad: 2018-03-21
 • Giltig fr.o.m: 2018-08-31

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna en bred introduktion till svensk och europeisk migrationspolitik. Empiriska kunskaper om politikområdet varvas med teoretiska synsätt på det.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
• Redogöra för grunderna och bakgrunden till svensk migrationspolitik utifrån både nationella och lokala perspektiv.
• Redogöra för grunderna och bakgrunden till EU:s migrationspolitik.
• Tillämpa teoretiska perspektiv på hur migrationspolitiken kan beskrivas och förklaras.

Innehåll

Kursen är en introduktion till svensk och europeisk migrationspolitik. Utgångspunkten för den europeiska migrationspolitiken är hur den har formulerats inom europeiska unionen. Mot bakgrund av en historisk redogörelse diskuteras dagens politik på både europeisk och svensk nivå. Det innefattar en introduktion både till den politik som reglerar vilka som ges tillträde till Europa och Sverige såväl som den politik som syftar till att integrera dessa individer. Utifrån ett svenskt perspektiv belyses därutöver särskilt den lokala nivåns ansvar, befogenheter och förutsättningar. Praktiska frågor varvas med teoretiska synsätt.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

1000: EU:s migrationspolitik, 3,8 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2000: Svensk migrationspolitik, 3,7 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examinationen sker genom skriftliga prov, muntliga prov, PM-uppgifter och uppsats.
Betygskriterier: se ämnesspecifika betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Breddkurs. Kursen kan tillgodoräknas i examen men inte ersätta annan kurs på grundläggande nivå i statsvetenskap (A).

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Boswell, Christina & Geddes, Andrew
 • Titel: Migration and Mobility in the European Union
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Palgrave Macmillan
 • Författare/red: Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken
 • Titel: Immigration Policy and the Scandinavian Welfare State 1945-2010
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Palgrave Macmillan
Artiklar och policydokument tillkommer.

Sidan uppdaterades 2023-03-14