Statsvetenskap GR (A), Migrationspolitik i Europa och Sverige – en introduktion, 7,5 hp

Spara favorit

Breddkurs. Fler människor än på många år är på flykt undan krig och förföljelse i världen. Andra flyttar av andra orsaker; för att bilda familj, arbeta eller studera. Migrationspolitik har kommit att bli en av de stora politiska frågorna i vår samtid och den engagerar människor runt om i hela världen. Migrationspolitik är till sin natur internationell och gränsöverskridande. Migrationen runt om i världen påverkar både ursprungsländerna samt de länder som är mottagare. Detta är några av de frågor som behandlas under kursen där särskilt fokus riktas mot migrationspolitik i Europa och Sverige.

Sammankomster

Inga fysiska sammankomster förekommer, all form av aktivitet sköts via en elektronisk plattform. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.