Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i ett internationellt perspektiv, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ger dig en grundläggande introduktion till det jämförande perspektivet inom offentlig förvaltning. Governance behandlas ur ett flernivåperspektiv där fokus ligger på relationen mellan EU och Sverige, men även relationen ur ett internationellt perspektiv. Detta innefattar interaktionen mellan flera nivåer, från överstatlig till lokal nivå, och hur det påverkar beslutsfattandeprocesser.

Sammankomster

Kursen ges inom ramen för Förvaltningsjuridiska programmet men kan också läsas som fristående kurs. Campuskursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma. Salstentamen sker vid campus.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.