Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik, 15 hp

Spara favorit

Kursen ger en introduktion till studiet av politik och den svenska förvaltningen och fokuserar på den offentlig förvaltningen och det politiska beslutsfattandet på lokal, regional och nationell nivå. Kursen kombinerar teorietiska studier med praktiska övningar, studiebesök etc. och riktar sig till dig som vill ha bredare kunskaper kring den svenska offentliga förvaltningen och idéerna bakom denna.

Sammankomster

Kursen ges inom ramen för Förvaltningsjuridiska programmet men kan även läsas som fristående kurs. Campuskursen har ett flertal träffar där studenterna förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma. Salstentamen sker vid campus.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.