Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik, 15 hp

Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik, 15 hp

Kursen ger en introduktion till studiet av politik och den svenska förvaltningen och fokuserar på den offentlig förvaltningen och det politiska beslutsfattandet på lokal, regional och nationell nivå. Kursen kombinerar teorietiska studier med praktiska övningar, studiebesök etc. och riktar sig till dig som vill ha bredare kunskaper kring den svenska offentliga förvaltningen och idéerna bakom denna.
 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieperiod: Vecka 45 - 2
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Anmälningskod: MIU-M4031

Sista anmälan: 15 april 2021

Höstterminen 2022

room Campus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieperiod: Vecka 45 - 2
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Anmälningskod: MIU-M4171

Sista anmälan: 19 april 2022

Du kan ändra din ansökan till och med 19 april

Se kursplanen

Sammankomster

Kursen ges inom ramen för Förvaltningsjuridiska programmet men kan även läsas som fristående kurs. Campuskursen har ett flertal träffar där studenterna förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma. Salstentamen sker vid Campus.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller