Statsvetenskap GR (A), Populism och den liberala demokratin, 7,5 hp

Spara favorit

Breddkurs. Med ökade framgångar för populistiska partier används begreppet populism allt mer i den akademiska såväl som den allmänna debatten. Betydelsen av begreppet skiftar dock. Medan vissa ser populism som en ideologi menar andra att det är en typ av strategi. Andra debatterar om populism är förenligt eller står i strid med demokrati. I denna kurs ges en introduktion till olika betydelse av populism och dess förhållande till den liberala demokratin. Vidare diskuteras populistiska partiers framväxt samt vilka konsekvenser som detta har på den moderna demokratin.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.