Statsvetenskap GR (A), Skandinavisk politik, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen fokuserar på de skandinaviska ländernas politiska system, deras partier och intressegrupper. Införandet av demokratin och framväxten av välfärdsstaterna i dessa länder inkluderas såväl som teman om europeisk integration och offentlig förvaltning. Kursen ges på engelska.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6.
(OB 6)

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.