Statsvetenskap GR (B), Organisering, beslutsfattande och genomförande av politik på lokal nivå, 7,5 hp

Denna kurs fokuserar på den kommunala nivåns organisering, beslutsfattande och genomförande av politik. Kursen behandlar detta inom flera olika politikområden. Särskilt belyses de förändringar som kommuner står inför, vilket innefattar såväl ändrade organisationsmodeller och styrningsfilosofier som indirekta samhällsförändringar kopplade till exempelvis tilltagande urbanisering. Kursen inriktar sig huvudsakligen på det svenska kommunsystemet men gör också vissa internationella utblickar för att möjliggöra jämförelser.

Höstterminen 2024

room Campus, Östersund
  • Start: Höstterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 41 - 45
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M4121

Sista anmälan: 15 april 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Kursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma. Salstentamen sker vid Campus.

Kursen ges inom ramen för Förvaltningsjuridiska programmet men kan även läsas som fristående kurs.

Behörighet

Statsvetenskap GR (A) minst 22,5 hp

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-11-29