Statsvetenskap GR (B), Utvärdering i offentlig verksamhet, 7,5 hp

Kursen dig ger en grundläggande introduktion till utvärdering som ett verktyg för att följa upp effekter av policys och projekt inom offentlig verksamhet. Kursen fokuserar olika typer av utvärdering och för vilka ändamål de kan användas, samt vad som är viktigt både vid genomförandet av utvärdering och upphandling av sådan.

Höstterminen 2020

roomCampus, Östersund
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 46 - 50
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Anmälningskod: MIU-M4151

Sista anmälan: 15 april 2020

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Sammankomster

Campuskursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma. Salstentamen sker vid campus.

Behörighet

Statsvetenskap GR (A), 22,5 hp

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00