I den här kursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om olika statsvetenskapliga analysinriktningar och forskningsmetod samt att genomföra ett eget självständigt arbete. Kursen är uppdelad i tre moment: Statsvetenskaplig teori, Metod samt Självständigt arbete. Fokus ligger på att utveckla din förmåga att självständigt behandla statsvetenskapliga material och problemställningar.
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 35 - 22
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: 2
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M4291

Sista anmälan: 17 april 2023

Vårterminen 2024

room Campus, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 3 - 22
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M2840

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Vårterminen 2024

room Campus, Östersund
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 3 - 22
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M4390

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Campuskursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro förekommer.

Distanskursen har ett antal träffar med obligatorisk närvaro vid Campus Östersund. Tillgång till dator med internetuppkoppling-, mikrofon, webbkamera och högtalare krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Behörighet

Statsvetenskap GR (A), 30 hp och Statsvetenskap GR (B), 30 hp.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-30