Statsvetenskap GR (C), 30 hp

Spara favorit

Kursen syftar till att stärka din analytiska förmåga och ge dig fördjupade kunskaper om såväl statsvetenskaplig teori som om forskningsmetod. Kursen är uppdelad i moment och avslutas med ett självständigt arbete på 15 hp.

Sammankomster

Campuskursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma. Salstentamen sker vid campus.

Behörighet

Statsvetenskap GR (A) 30 hp och GR (B) minst 22,5 hp, varav 7,5 hp självständigt arbete.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.