Turismvetenskap

Spara favorit

Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning. Turismvetenskap studerar villkoren för detta, fördjupar kunskaper kring företag och organisationer inom turismen samt analyserar vilka effekter turismen ger på destinationen.

Turismvetenskap är ett studie- och forskningsområde med helhetssyn där fysiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter samspelar. Men turism är inte ett isolerat studieområde. Omvärldens sätt att fungera och omvärldshändelser har visat sig spela en avgörande roll för turismens och turistnäringens möjligheter och villkor. Därför är det viktigt att kunna sätta in turism i ett vidare perspektiv, med användning av kunskaper från olika samhällsvetenskaper. Turismvetenskap är därför ett inter-disciplinärt vetenskapligt ämne som har utvecklats vid Mittuniversitetet där samverkan mellan olika samhällsvetenskapliga områden bidrar till ämnets utveckling och innehåll.

I många sammanhang ses turism som en del av det bredare engelska begreppet "leisure", som innefattar fritid och rekreation. Det är ett område där studierna inriktas på människors beteenden och hur deras fritidsintressen och rekreationsbehov tillfredsställs. Oavsett vilken typ av turism det gäller ställs krav på hög kvalitet i turistnäringens och destinationernas sätt att fungera. Det som erbjuds ska motsvara turisternas förväntningar. Det är därför en fråga om att göra strategiska val för att utveckla en väl fungerande turism och en lönsam turistnäring.

Vid Mittuniversitetet finns utbildning i turismvetenskap på såväl grundnivå som avancerad nivå samt på forskarutbildningsnivå. Kurser erbjuds vid Mittuniversitetets campus i Östersund. Utbildning på grundnivå bedrivs främst inom programmet Turism och destinationsutveckling, där turismvetenskap är ett valbart huvudområde i examen. Inom ämnet erbjuds också fristående distanskurser. Utbildning inom detta område är en grund för kvalificerad yrkesverksamhet inom alla delar av turismsektorn.

Fristående kurser i Turismvetenskap

Kurs Nivå Hp
Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling II, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling och hållbarhet, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Turismvetenskap GR (A), Entreprenörskap och företagande inom turism, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Turismvetenskap GR (A), Evenemangsturism, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Turismvetenskap GR (A), Konsumentbeteende inom turism, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Turismvetenskap GR (A), Kulturturism, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Turismvetenskap GR (A), Naturturism, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Turismvetenskap GR (A), Projektledning inom turism, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Turismvetenskap GR (A), Turism idag, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Turismvetenskap GR (A), Turism och upplevelser, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Turismvetenskap GR (A), Turismens drivkrafter och omvärld, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Turismvetenskap GR (B), Design och ledning av evenemang, 15 hp Grundnivå 15
Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp Grundnivå 15
Turismvetenskap GR (B), Strategiska faktorer för destinationsutveckling, 15 hp Grundnivå 15
Turismvetenskap GR (B), Turismens pris, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Turismvetenskap GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Turismvetenskap GR (C), Självständigt arbete, 15 hp Grundnivå 15
Turismvetenskap GR (C), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik II, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Turismvetenskap AV, Kvalitativa metoder i turism, 7,5 hp Avancerad 7,5
Turismvetenskap AV, Kvantitativa metoder i turism, 7,5 hp Avancerad 7,5
Turismvetenskap AV, Management och ekonomi inom turism, 7,5 hp Avancerad 7,5
Turismvetenskap AV, Turism och hållbarhet, 7,5 hp Avancerad 7,5