Turismvetenskap AV, Kvalitativa metoder i turism, 7,5 hp

Kursen syftar till att öka studenternas kunskaper, färdigheter och erfarenhet av kvalitativa data analysmetoder inom turismforskning. Den innehåller diskussioner kring teoribildning och teoritestning inom samhällsvetenskaplig forskning, samt en praktisk del där studenterna uppmuntras att arbeta med sitt eget datamaterial för att få prova på kodning och olika slag av kvalitativa analyser.

Vårterminen 2022

room Campus, Östersund
  • Start: Vårterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 3 - 7
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Anmälningskod: MIU-L4300

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Sammankomster

Föreläsningar , fältresor, seminarier och handledning. Föreläsningarna ges på engelska.

Behörighet

För behörighet till kursen krävs avlagd kandidatexamen om minst 180 hp samt Engelska kurs 6/ Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller