Turismvetenskap AV, Kvantitativa metoder i turism, 7,5 hp

Denna kurs riktar sig till dig som vill utöka sin kunskap, färdigheter och erfarenheter i kvantitativa metoder inom turismstudier. Förutom att introducera den kvantitativa forskningens paradigm för att pröva teorier inom samhällsvetenskaplig forskning, ger kursen studenterna möjlighet att analysera kvantitativ data med hjälp av SPSS (Statistical Package for the Social Sciences®). Då data från verkliga turismvetenskapliga undersökningar används kan de viktigaste analysmetoderna inom turismvetenskap diskuteras och tillämpas. Kursen ges på engelska.

Höstterminen 2023

room Distans
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 50 - 2
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-L4113

Sista anmälan: 17 april 2023

Höstterminen 2023

room Campus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 50 - 2
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-L4123

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Distanskursen har inga fysiska träffar. Kursen kräver dator med internetuppkoppling
Campuskursen: Föreläsningar, handledning och undervisning i datasal.

Behörighet

För behörighet till kursen krävs avlagd kandidatexamen om minst 180 hp samt Engelska kurs 6/ Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-30