Turismvetenskap AV, Turism och hållbarhet, 7,5 hp

Spara favorit

Syftet med kursen är att ge studenterna en helhetssyn av hållbarhet och utrusta dem med nödvändiga verktyg för att kritiskt analysera, utmana samt föreslå förbättringar för turism. Kursen består av tre moment: a) uppfattning av hållbar turism b) hållbar turism management c) särskilda frågor inom hållbar turism.

Sammankomster

Föreläsningar, fältresor, seminarier och handledning. Föreläsningarna ges på engelska.

Behörighet

För behörighet till kursen krävs Kandidatexamen med 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet Kulturgeografi, Turismvetenskap eller motsvarande, samt Engelska B från gymnasiet.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.