Turismvetenskap AV, Turism och hållbarhet, 7,5 hp

Syftet med kursen är att ge studenterna en helhetssyn av hållbarhet och utrusta dem med nödvändiga verktyg för att kritiskt analysera, utmana samt föreslå förbättringar för turism. Kursen består av tre moment: a) uppfattning av hållbar turism b) hållbar turism management c) särskilda frågor inom hållbar turism.
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 41 - 45
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Anmälningskod: MIU-L4061

Sista anmälan: 15 april 2020

Sammankomster

Föreläsningar, fältresor, seminarier och handledning. Föreläsningarna ges på engelska.

Behörighet

För behörighet till kursen krävs avlagd kandidatexamen om minst 180 hp samt Engelska kurs 6/ Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00