Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling II, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ger fördjupade kunskaper om destinationsutveckling och dess utmaningar med fokus på resiliens och hållbarhet. Vad driver framgångsrika destinationer och turistföretag? Vilka kritiska faktorer påverkar utbud och efterfrågan utifrån olika perspektiv (företagets, destinationens och samhällets)? Speciell vikt läggs vid mötet mellan turister, näring och samhällets aktörer utifrån samspelet mellan besökare och deras reseanledning, utbudssidans företag och aktörer i deras ambition att trygga lönsamhet och välstånd. Utifrån ett destinationsperspektiv får du fördjupade kunskaper om de förutsättningar, villkor och strategier som möter turismens intressenter i en allt mer globaliserad värld.

Sammankomster

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Tillgång till headset (eller mikrofon) och webbkamera krävs. Kursen kan ha online-träff/-träffar via webbaserat seminarium.

Behörighet

Avklarade studier omfattande minst 5 hp från kursen Destinationsutveckling, 7,5 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...