Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling och hållbarhet, 7,5 hp

Kursen fokuserar på hur olika typer av turistdestinationer skapas och utvecklas utifrån och relativt olika perspektiv så som hållbarhet, konkurrenskraft och samverkan. Kursen utforskar också nyckelbegrepp relaterade till hållbarhet inom turism och hur destinationer strävar efter att utveckla turismen på ett hållbart sätt med hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer.
Kursen TR054G jämställs med kursen TR069G Destinationsutveckling, 7,5 hp. Kurserna kan inte ingå i samma examen.

Höstterminen 2023

room Campus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 50 - 2
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4133

Sista anmälan: 17 april 2023

Höstterminen 2023

room Distans
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 50 - 2
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4143

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Kursen ges både som campuskurs och som distanskurs. Samläsning sker med studenter på Turism- och destinationsutvecklingsprogrammet.
Inga obligatoriska fysiska sammankomster för distansstudenter men digitala schemalagda föreläsningar, handledning eller seminarier sker varje vecka. Obligatoriska nätbaserade examinerande tillfällen kan förekomma. Kursen kräver tillgång till dator med internetanslutning, headset (eller mikrofon) och webbkamera krävs.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-24