Turismvetenskap GR (A), Entreprenörskap och företagande inom turism, 7,5 hp

Kursen behandlar centrala perspektiv kopplat till företagande och begreppen entreprenör och entreprenörskap inom turism. Det inkluderar att identifiera problem och möjligheter inom turistnäringens kärnverksamheter som är vanliga inom såväl nystartade, som mer mogna företag. Andra viktiga frågor som behandlas är hur entreprenöriella processer utvecklas inom turism och den roll sådana inslag spelar för turistnäringens olika verksamheter och reseanledningar. Kursen omfattar även etiska överväganden kopplat till ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser av turistiskt företagande.

Höstterminen 2020

roomCampus, Östersund
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 41 - 45
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Anmälningskod: MIU-L4081

Sista anmälan: 15 april 2020

Sammankomster

Kursen samläses med programstuderande.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00