Turismvetenskap GR (A), Naturturism, 7,5 hp

Kursen belyser och granskar naturturismens förutsättningar, efterfrågan och påverkan. Betoningen ligger på nyttjande av naturresurser för turismens behov, infrastruktur och aktiviteter, samt naturturismens påverkan och effekter. Exploatering av naturmiljön i samband med turism och friluftsliv diskuteras och analyseras, där planering och förvaltning för en hållbar utveckling ingår. Syftet är att förstå naturturismens påverkan och intressemotsättningar samt planerings- och skötselmodeller i naturmiljöer som används för turism och friluftsliv. Tillgänglighet och skyddad natur är av betydelse där kursen särskilt behandlar svenska förhållanden, men internationellt perspektiv ingår också.

Höstterminen 2023

room Distans
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 45 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-L4093

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Undervisningen är huvudsakligen nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Tillgång till headset (eller mikrofon) och webbkamera krävs.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-23