Turismvetenskap GR (A), Projektledning inom turism, 7,5 hp

Kursens övergripande syfte är att du ska tillägna dig kunskaper inom området projektledning och förståelse för projekt som arbetsform, med fokus på planering inklusive riskanalys, ledning, styrning och utvärdering inom turism. Kursen fokuserar på begrepp och teorier relevanta för projektbaserat utvecklingsarbete med olika exempel från projekt inom turism.

Vårterminen 2024

room Distans
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 3 - 7
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4030

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Vårterminen 2024

room Campus, Östersund
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 3 - 7
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4250

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Kursen ges både som campuskurs och som distanskurs. Samläsning sker med studenter på Turism- och destinationsutvecklingsprogrammet.
Inga obligatoriska fysiska sammankomster för distansstudenter men schemalagda föreläsningar, workshops, handledning eller seminarier sker varje vecka. Obligatoriska nätbaserade examinerande tillfällen kan förekomma.
Kursen kräver tillgång till dator med internetanslutning, headset och webbkamera.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-27