Turismvetenskap GR (A), Projektledning inom turism, 7,5 hp

Spara favorit

Kursens övergripande syfte är att du ska tillägna dig kunskaper inom området projektledning och förståelse för projekt som arbetsform, med fokus på planering inklusive riskanalys, ledning, styrning och utvärdering inom turism. Kursen fokuserar på begrepp och teorier relevanta för projektbaserat utvecklingsarbete med olika exempel från projekt inom turism.

Sammankomster

Kursen samläses med programstuderande

Behörighet

Grundläggande behörighet Turismvetenskap GR (A) eller annat samhällsvetenskapligt ämne minst 15 hp, samt minst 4 hp metod eller vetenskapsteori inom Kulturgeografi GR (A) eller annat samhällsvetenskapligt ämne.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.