Turismvetenskap GR (A), Turismens drivkrafter och omvärld, 7,5 hp

Kursen fokuserar på turismen som system och de faktorer som påverkar efterfrågan och utbud. Kursen ger grundläggande förståelse för både inhemsk och internationell turism av betydelse för fortsatta studier. Vilka är de centrala faktorerna i människors jakt på olika upplevelser och hur kan de sättas in i ett turistiskt sammanhang? Vilken betydelse har olika aktörer i det turistiska systemet? Kursen fokuserar även på pågående utvecklingsprocesser inom turismen och dess omfattning i ett svenskt och internationellt perspektiv.
Kursen TR052G jämställs med kursen TR030G Turism idag, 7,5 hp. Kurserna kan inte ingå i samma examen.
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 35 - 39
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4831

Sista anmälan: 17 april 2023

 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 35 - 39
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4841

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Kursen ges både som campuskurs och som distanskurs. Samläsning sker med studenter på Turism- och destinationsutvecklingsprogrammet.
Inga obligatoriska fysiska sammankomster för distansstudenter. Obligatoriska nätbaserade examinerande tillfällen kan förekomma.
Kursen kräver tillgång till dator med internetanslutning.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-29