Turismvetenskap GR (B), Design och ledning av evenemang, 15 hp

Spara favorit

Kursen beskriver och diskuterar skapande och iscensättning av evenemangsupplevelser. Utifrån ett besökarorienterat perspektiv ger kursen färdigheter i att leda och organisera evenemang, samt förmåga att utveckla och designa evenemangsupplevelser.

Sammankomster

Kursen samläses med programstuderande. Kursen ges i mån av sökande.

Behörighet

Turismvetenskap GR (A) minst 22,5hp samt kursen KG030G (A) Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik 7.5hp eller motsvarande samhällsvetenskaplig metodkurs om minst 7.5hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.