Turismvetenskap GR (B), Design och ledning av evenemang, 15 hp

Kursen beskriver och diskuterar skapande och iscensättning av evenemangsupplevelser. Utifrån ett besökarorienterat perspektiv ger kursen färdigheter i att leda och organisera evenemang, samt förmåga att utveckla och designa evenemangsupplevelser.

Vårterminen 2021

roomCampus, Östersund
  • Start: Vårterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 13 - 22
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Anmälningskod: MIU-L4090

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Anmälan öppnar den 16 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Sammankomster

Kursen samläses med programstuderande. Kursen ges i mån av sökande.

Behörighet

Turismvetenskap GR (A) minst 22,5hp samt kursen KG030G (A) Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik 7.5hp eller motsvarande samhällsvetenskaplig metodkurs om minst 7.5hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00